دکتر حمید رضا عبدالمحمدی
نام :    
دکتر حمید رضا عبدالمحمدی
سال تولد :    
1362
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
abdolmohammadi@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی برق
گروه آموزشی :    
مهندسی برق
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
٣۹٨٣۱