دکتر مهدی مجاهدی - جزوات درسی و نمونه سوال
رج عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ نمرات امتحان میان ترم درس ریاضیات پیشرفته 97 1 ---- دانلود فایل ----
۲ نمرات امتحان میان ترم درس اجزاء محدود کارشناسی ارشد 97 1 ---- دانلود فایل ----
٣ نمرات امتحان پایان ترم درس ریاضیات پیشرفته 97 1 ---- دانلود فایل ----
۴ نمرات نهایی درس ریاضیات پیشرفته 97 1 ---- دانلود فایل ----
۵ نمرات اصلاح شده امتحان میان ترم درس ارتعاشات 97 1 ---- دانلود فایل ----
٦ نمرات امتحان پایان ترم درس ارتعاشات 97 1 ---- دانلود فایل ----
٧ نمرات نهایی درس ارتعاشات 97 1 ---- دانلود فایل ----
٨ نمرات امتحان پایان ترم درس اجزاء محدود کارشناسی ارشد 97 1 ---- دانلود فایل ----
۹ نمرات نهایی درس اجزاء محدود کارشناسی ارشد 97 1 ---- دانلود فایل ----