دکتر مهدی مجاهدی - جوایز علمی
رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ کسب رتبه 2 در کنکور کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی و تبدیل انرژِی 85 ---- ---- ---- ----