دکتر مهدی مجاهدی - پروژه‌های انجام شده
رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ طرح پژوهشی: ارائه یک مدل سه‌بعدی غیرخطی وابسته به ابعاد برای میکروسوئیچ ها و میکرورزوناتورها 1394 1395 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----