دکتر مهدی مجاهدی - زمینه‌های پژوهشی
رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ دینامیک ---- ---- ---- ---- ----
۲ ارتعاشات و ارتعاشات غیرخطی ---- ---- ---- ---- ----
٣ سیستم های میکرو/نانو الکترومکانیک ---- ---- ---- ---- ----
۴ بررسی اثرات مکانیکی لیزر در محیط های جامد ---- ---- ---- ---- ----
۵ استفاده از روش های اغشاشات(حل معادلات غیرخطی) ---- ---- ---- ---- ----
٦ سیستم های دینامیکی و کنترل ---- ---- ---- ---- ----
٧ المان محدود ---- ---- ---- ---- ----