دکتر مسعود رهایی فرد - سوابق مدیریت
رج عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ مدیر پروژه طراحی و ساخت یاتاقان مغناطیسی ---- ---- شرکت ماشین سازی منگان ---- ----