حسین شمس شمیرانی - جوایز علمی
رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ پژوهشگر برتر گروه مهندسی صنایع در سال 94 ---- ---- ---- ----
۲ معلم برتر گروه مهندسی صنایع در سال 95 ---- ---- ---- ----