حسین شمس شمیرانی - زمینه‌های پژوهشی
رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ تحقیق در عملیات ---- ---- ---- ---- ----
۲ تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعات ---- ---- ---- ---- ----
٣ برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ---- ---- ---- ---- ----
۴ مکانیابی و تخصیص مراکز ارائه خدمات ---- ---- ---- ---- ----