حسین شمس شمیرانی - سوابق تدریس دوره های علمی
رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ نرم افزار صفحه گسترده Excel 1377 ---- پژوهشکده شهید اسلامی- ویژه مدیران و کارشناسان صنعتی ---- ----
۲ نرم افزار بانک اطلاعات Access 1378 ---- پژوهشکده شهید اسلامی- ویژه مدیران و کارشناسان صنعتی ---- ----
٣ کامپیوتر ویژه مدیران 1379 ---- پژوهشکده شهید اسلامی- ویژه مدیران صنعتی ---- ----
۴ برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 1386 ---- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان- ویژه کارشناسان صنعت ---- ----