مهندس حسین شمس شمیرانی - مدارک و رشته تحصیلی
رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ کارشناسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستمها 1369 1374 دانشگاه صنعتی شریف ---- ----
۲ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مهندسی صنایع 1374 1376 دانشگاه صنعتی شریف ---- ----
٣ دانشجوی مقطع دکترا 1393 ---- دانشگاه شاهد ---- ----