دکتر حسن حاله - پروژه‌های در دست انجام
رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ مدلی برای حل مسایل دوسطحی دوهدفه شهریور 1395 اسفند1395 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----