مهندس ایمان فخاری - سوابق مدیریت
رج عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ مدیریت تاسیسات 1390 1391 دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----
۲ مدیریت آزمایشگاه های مکانیک 1389 1391 دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----
٣ مدیر پروژه تولید تنشن خودروی تیبا 1388 1389 سایپا - فنر سازی زر ---- ----
۴ مهندس ارشد نظارت بر طراحی تجهیزات مکانیکی 1388 1388 شرکت ملی پتروشیمی - پتروشیمی شیراز ---- ----
۵ طراح تجهیزات مکانیکی (ثابت و دوار) 1387 1388 شرکت ملی پتروشیمی - پتروشیمی فاز 2 عسلویه ---- ----
٦ طراح تجهیزات مکانیکی (ثابت و دوار) 1386 1387 شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ---- ----
٧ 1384 1385 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ---- ----
٨ مدیریت اداری 1394 1396 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----
۹ مدیریت مالی و اداری 1393 1394 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----
۱٠ دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی 1393 1396 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ----
۱۱ عضو هیأت اجرایی چهارمین کنفرانس زئولیت ایران 1395 1396 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- مشاهده
۱۲ طراح تاسیسات مکانیک 1391 ---- وزارت راه و شهرسازی - سازمان نظام مهندسی ---- ----
۱٣ ناظر تاسیسات مکانیک 1391 ---- وزارت راه و شهرسازی - سازمان نظام مهندسی ---- ----