مهندس ایمان فخاری - دروس دوره کارشناسی
رج عنوان درس کارشناسی محل تدریس تعداد دفعات ارائه توضیحات فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ نقشه کشی صنعتی 2 ---- 22 طرح درس دانلود فایل ----
۲ نقشه کشی صنعتی 1 ---- 24 طرح درس دانلود فایل ----
٣ آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات ---- 23 طرح درس دانلود فایل ----
۴ آزمایشگاه مقاومت مصالح ---- ---- ---- ---- ----
۵ طراحی به کمک کامپیوتر ---- ---- ---- ---- ----
٦ استاتیک و مقاومت مصالح ---- ---- ---- ---- ----
٧ استاتیک ---- ---- ---- ---- ----
٨ مکانیک مواد مرکب ---- ---- ---- ---- ----
۹ مقاومت مصالح ---- ---- ---- ---- ----