گزارش عملکرد دفتر طرح و برنامه

 

گزارش عملکرد دفتر طرح و برنامه:

 

1- پیگیری و اخذ مجوز احداث و تجهیز دانشکده مکانیک که از مصوبات دومین دور سفرهای استانی ریاست جمهوری در سال 1388 بوده است و منجر به تصویب پروژه مذکور در بودجه سنواتی سال 1391 گردید.

2- پیگیری اصلاح ضرایب پایه ای بودجه هزینه ای برای سال 91 که باعث رشد چشمگیر، اعتبارات هزینه ای دانشکده گردید.

3- پیگیری در جهت اخذ اعتبار برای ساخت سالن ورزشی و شروع به ساخت در سال 91 با اعتبارات استانی

4-  مستند سازی فرآیندهای امور جاری واحد طرح و برنامه از جمله مستند سازی فرآیندهای بودجه ریزی هزینه ای، بودجه ریزی عمرانی، تهیه آمار و اطلاعات، تأمین اعتبار اجرای طرحها، برنامه ها و پروژه ها، کنترل و ثبت هزینه ها و ...

5-  تنظیم تقویم زمانبندی فعالیتها در واحد

6-  تلاش جهت اخذ مجوزهای لازم برای درج 4 پروژه عمرانی در قانون بودجه 1391

7-  دعوت از مسئولان عالی رتبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله معاون اداری، مالی و منابع (دکتر متکان)، مدیر کل بودجه و تشکیلات(دکتر بهرامی) و ... برای بازدید از دانشکده و اخذ اعتبارات تجهیزاتی و عمرانی که منجر به خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تکمیل طبقات فوقانی کتابخانه و کارگاهها گردید.

8-  بازدید مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از دانشکده.

9-  تنظیم مکانیزم و فرآیند نرم افزاری برای برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی

10-  تنظیم بودجه های عملیاتی سالیانه

11-  شرکت در نشست ها و کارگروه های برنامه ریزی و تحول اداری منطقه ای و کشوری

12-  برنامه ریزی و تشکیل کارگروه تهیه طرح جامع توسعه دانشگاه

برگزاری جلسات هماهنگی با خیرین در راستای مساعدت دانشکده که منجر بخش تکمیل کتابخانه و محوطه سازی گردید.