معاونت فرهنگی

 

معاونت فرهنگی

 


 


نام و نام خانوادگی :             دکتر وحیده سادات صادقی

رشته تحصیلی :                               مهندسی برق

پست الکترونیک :                        farhangi@gut.ac.ir

شماره تلفن :                                  57243169-031