قهرمان لیگ والیبال پسران

تیم مهندسی برق 94

محمود جمالی، علیرضا اکرمی، رامین طالبی، امین زینعلی، ابراهیم میرزایی، حامد براتی