چهارمین نشست و هم اندیشی حامیان و همیاران توسعه دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

پیرو اطلاعیه قبلی و هماهنگی انجام شده چهارمین نشست و هم اندیشی حامیان و همیاران توسعه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان با حضور جمعی از حامیان مردمی دانشکده در راستای تاسیس بنیاد حامیان و همیاران توسعه دانشگاه مورخ 95/8/28 در دانشکده برگزار شد. از تمام عزیزان که در این جلسه شرکت نموده اند تشکر و قدردانی می شود.

ستاد خیرین و حامیان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان