فعالیت های مرکز

اهم فعالیت های مرکز

 

مرکز مشاوره دانشکده فنی و مهندسی در زمینه انجام مشاوره و راهنمائی برای کلیه دانشجویان و دانشگاهیان عزیز آماده ارائه خدمات می باشد. انواع خدمات روانشناختی ارائه شده در مرکز شامل خدمات فردی یعنی مشاوره فردی و مددکاری و همچنین خدمات گروهی شامل گروه درمانی و کارگاههای آموزشی گروهی است.

این مرکز در زمینه های مختلف زیر خدمات رسانی دارد:

مشاوره تحصیلی:

شیوه های مطالعه، موفقیت در تحصیل، تمرکز حواس، برنامه ریزی تحصیلی

مشاوره سازگاری:

مشکلات عاطفی، افسردگی، وسواس، اضطراب

مشاوره خانوادگی:

مشکلات زناشویی، کودکان

مشاوره ازدواج:

قبل از عقد، بعد از عقد، یک سال اول زندگی، چالش های زندگی مشترک، تعارضات خانوادگی و سایر موارد