وظایف مرکز

وظایف مرکز

 

1. بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها، هدایت تحصیلی و حرفه ای دانشجویان

2. برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسشهای آنان در مورد مسائل روانی - اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر در مسائل روانشناسی، مشاوره، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی

3. تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشکده برای شناخت عوامل آسیب زا

4. ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به تحصیل، خانواده، ازدواج، شغل و اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان

5. برقراری ارتباط موثر با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان

6. مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود روابط اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیت های انجام شده به مسئولان دانشکده و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی

7. جمع بندی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشکده در ابعاد روانی - اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیت های انجام شده به مسئولان دانشکده و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی

8. برگزاری کارگاهها و دورهای آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقاء بهداشت روانی آنها

9. ارائه نظرات کارشناسی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان به مسئولان دانشکده و وزارت متبوع

10. شناسایی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت

11. جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیت های بهداشت روانی