اهداف

اهداف مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی

 

مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی مرکزی است که در قالب سطوح سه گانه پیشگیری، قادر به انجام خدماتی از قبیل ارائه راهنمائی و مشاوره در زمینه های اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، روانی، رفتاری، تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانواده و روانسنجی در زمینه های هوش و... می باشد.

در این راستا مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روان دانشکدهء فنی و مهندسی گلپایگان به عنوان یکی از واحد های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اهداف زیر را دنبال می نماید.

1. تلاش در جهت کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادها، رغبت ها، ارزش ها، نگرش های حاکم بر جامعه و بکارگیری این قابلیتها در تعالی فردی و اجتماعی.

2. کمک به سازگاری موثر با محیط جدید تحصیلی، آشناسازی دانشجویان با فرصت های مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیت های موجود.

3. کمک به حل مشکلات تحصیلی، خانوادگی،رفتاری، عاطفی، روانی و ایجاد زمینه هایی به منظور اعتلای علمی - اخلاقی دانشجویان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسیدن به اهداف.

4. کمک به دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه های مختلف.

5. تلاش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات (روانی، رفتاری، تربیتی و عاطفی) دانشجویان به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی آنان و ارتقاء سطح بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه.

6. تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب زا.

7. مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود در روابط اجتماعی و سازگاری موثر با محیط.

8. برگزاری کارگاه ها و سخنرانی ها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء بهداشت روان دانشجویان و دانشگاهیان.