فرمها و آیین نامه ها

 

 

فرمهای تحصیلات تکمیلی

ردیف

عنوان

1


فرم حذف پزشکی

2


فرم درخواست مجوز ثبت‌نام نيم‌سال پنجم - تمديد تحصيلي

3


فرم درخواست مجوز ثبت‌نام نيم‌سال ششم

4


فرم تطبیق واحد فارغ التحصیلی- طراحی کاربردی

5


فرم تعيين مقدماتی موضوع و استاد راهنما پایان نامه کارشناسي ارشد

6


فرآیند تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

7


فلوچارت مراحل دفاع

8


فرم درخواست مرخصی تحصیلی

9


فرم تسویه حساب

10


فرم درخواست آموزشی

11


فرم اشتغال به تحصیل

12


فرم درخواست میهمانی

13


برنامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد

14

 

فرم صدور مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

15

 

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

16

 

فرم حمایت از پایان نامه

17

 

پیشنهاد تصویب پروژه برای شروع به تحقیق

18

 

 فرم فارغ التحصیل تبدیل انرژی - تطبیق واحد

19   فرم فارغ التحصیل مواد - تطبیق واحد
20   دستورالعمل آیین نامه کارشناسی ارشد
21   لیست درج نمره