کسب مدال در المپیاد ورزشی شاهد و ایثارگر منطقه 7

 

 

 

 

در مسابقات قهرمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 7 کشور خانم بیتا آذران مهر موفق به کسب دو مدال نقره و برنز و صعود به المپیاد کشوری شاهد و ایثارگر شدند.