روز دانشجو (نیمسال اول 95-94)

گزارش مسابقات ورزشی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به مناسبت روز دانشجو

 

 

دختران

رشته های برگزاری

تعداد تیم ها

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

جدول سودوکو

...

آذر ماه

18نفر

جمع

یک رشته

 

 

18نفر