هفته تربیت بدنی (نیمسال اول 95-94)

گزارش مسابقات ورزشی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به مناسبت روز تربیت بدنی

 

دختران

رشته های برگزاری

تعداد تیم ها

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

والیبال

4تیم

آبان ماه

32نفر

جمع

یک رشته

 

 

32نفر