کسب مقام توسط خانم نبی اله زاده در دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها

دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاه ها در بخش دختران از 16 الی 19 شهریور به میزبانی دانشگاه مازندران با شرکت 58 دانشگاه و 300 ورزشکار در 4 رشته لی لی تعادی، شاربولینگ، دارت و چرخ تانک برگزار گردید و خانم مریم نبی اله زاده دانشجوی مهندسی مواد موفق به کسب مقام چهارم در رشته دارت و شاربولینگ از بین 300 ورزشکار گردیدند.

اسامی اعضای تیم

1

مریم نبی اله زاده

مهندسی مواد

2

زهرا فیاضی

مهندسی مکانیک

3

نگار عموسلطانی

مهندسی مکانیک

4

فخرالسادات خالصی

مهندسی مواد

5

فائزه اصلانی

مهندسی مواد

 

مربی:فاطمه کشوری

سرپرست: مژگان اشراقی