اطلاعیه شیوه اخذ دروس اسلامی

 

اطلاعیه شیوه اخذ دروس اسلامی

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در هر نیمسال تحصیلی اخذ بیش از یک درس از دروس اسلامی مجاز نمی­باشد. دانشجویان گرامی باید در زمان اصلاح و تایید ثبت نام این موضوع را مورد توجه قرار دهند. در صورت عدم رعایت این موضوع، دروس مربوطه حذف خواهند شد.

امور آموزش

94/06/01