نحوه بازپرداخت وام های صندوق رفاه دانش آموختگان

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویان مصوب هیأت امنا که اشعار می‌دارد؛ (فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده و یا می شوند ملزم هستند حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل با سپردن تعهد لازم به صندوق، دیون تحصیلی خود را بر اساس دفترچه اقساط شخصاً و یا از طریق محل اشتغال بازپرداخت نمایند و در صورتی که بیش از سه بار متوالی در پرداخت اقساط بدهی تأخیر نمایند بدهی آنان بدین حال تبدیل خواهد شد) به استحضار می رساند:

 

1-      حداکثر ظرف زمانی مجاز برای تقسیط بدهی دانش آموخته 9 ماه می باشد. بدیهی است دانش آموخته بایستی در مهلت تعیین شده نسبت به تعیین تکلیف و دریافت صدور دفترچه اقساط از دانشگاه اقدام نماید.

 

2-      برای دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه را نگذرانده اند مدت زمان خدمت نظام وظیفه فقط جهت تعویق سررسید اقساط بوده و در مهلت داده شده (حداکثر 9 ماه) جهت مراجعه و تعیین تکلیف و دریافت دفترچه اقساط تأثیری ندارد.