جشنواره ورزش های همگانی به مناسبت هفته خوابگاه ها(اردیبهشت 94)

گزارش جشنواره ورزش های همگانی به مناسبت هفته خوابگاه ها (اردیبهشت94)

گل کوچک

علی سالکی فر، علی دانشمند، حمید جعفری، محمد نریمانی

روپایی با توپ فوتسال

محسن صادقی، علی سالکی فر، محمد حسین اعلایی

والیبال 4 نفره

مرتضی کریمی، مهرشاد صفری، سعید رستمی، محسن بهرامیان

 

*این مسابقات در محوطه خوابگاه الوند برگزار گردید.