گزارش مسابقات دهه فجر (نیمسال دوم 94-93)

 

جدول سودوکو دختران

 

جدول سودوکو دختران

 

نفر اول

سعیده خدایی

نفر اول

حمید رضا جعفری

نفر دوم

فاطمه پور همدانی

نفر دوم

مهدی رضوانی

نفر سوم

سمانه حاجیان

نفر سوم

سجاد صمدی

مسابقه جدول سودوکو دختران با شرکت 10 نفر در دانشکده برگزار گردید و جدول سودوکو پسران هم با شرکت 21 نفر در دانشکده برگزار گردید.

داژبال دختران

تیم اول

عاطفه مکرمی، سمانه حاجیان، فائزه اصلانی، راضیه حسنی، بهاره جعفری

مسابقه داژبال دختران به صورت دو حذفی با شرکت 4 تیم در سالن ورزشی هلال احمر برگزار گردید.

طناب زنی پسران

نفر اول

احسان طالبیان

نفر دوم

سجاد صادقی

نفر سوم

حسین مختاری

مسابقه طناب زنی پسران در ماده 30 ثانیه سرعت با شرکت 15 نفر در سالن ورزشی هلال احمر برگزار گردید.