مسابقه تفسیر سوره مبارکه حمد

در ایام ماه مبارک رمضان، امور فرهنگی دانشکده اقدام به برگزاری مسابقه ی تفسیر سوره ی مبارکه حمد ویژه اعضای هیئت علمی نمود. در پایان نیز برای افراد شرکت کننده گواهی صادر شد.