افتخار آفرینی علمی دانشجویان مهندسی مکانیک
 

افتخار آفرینی علمی دانشجویان مهندسی مکانیک و کسب رتبه های اول تا سوم در مرحله نیمه نهایی بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی (قطب 5) در رشته مهندسی مکانیک

جواد منتظرظهوری
نفر اول
محمد نریمانی
نفر دوم