افتخار آفرینی علمی دانشجویان مهندسی مکانیک

افتخار آفرینی علمی دانشجویان مهندسی مکانیک و کسب رتبه های اول تا سوم المپیاد منطقه ای مهندسی مکانیک توسط آقایان جواد منتظر ظهوری ، محمد نریمانی ، علی دانشمند را تبریک عرض می نماییم.