پنجاه و نهمین نشست مدیران فرهنگی منطقه 6کشور 7/3/94 در گلپایگان برگزار شد

پنجاه و نهمین نشست مدیران فرهنگی منطقه 6 کشور

در این جلسه که با حضور آقای ضمیری نماینده وزارت علوم برگزار شد ، موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

1- رویکرد جدید وزارت علوم در تقسیم بندی جدید مناطق

2- بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به دانشگاه ها و برنامه ها ی منطقه ای و کشوری

3- نقش مدیران فرهنگی در نهادینه کردن کار آفرینی در دانشگاه ها (دکتر کرباسیون)

4- بررسی و تبادل نظر در مورد نقش دانشگاه ها در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص همدلی و همزبانی دولت و ملت