مراسم تقدیر و تشکر از اساتید دانشگاه بمناسبت روز معلم

به مناسبت بزرگداشت مقام معلم روز یکشنبه 94/2/13 مراسم مراسمی در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برگزار گردید. در این مراسم که با حضور ریاست دانشکده، معاونین و اعضای هیئت علمی برگزار شد، از کلیه اعضای هیئت علمی و همچنین اساتید برتر گروه های آموزشی (آقای دکتر اسدی، آقای دکتر حاله، آقای دکتر امینی، آقای مهندس امام جمعه و خانم دکتر صادقی) تجلیل به عمل آمد. همچنین در این مراسم از زحمات ارزنده جناب آقای دکتر پهلوانی در دوران تصدی ریاست ریاست دانشکده تقدیر و تشکر شد.