جشن نوروز کانون قلم

جشن نوروز کانون قلم توسط کانون فرهنگی هنری قلم 24/1/94 در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید .