سخنرانی دکتر حاله درمورد گرایش های مهندسی صنایع و بازار کاری این رشته

سخنرانی دکتر حاله درمورد گرایش های مهندسی صنایع و بازار کاری این رشته  24/1/94 توسط انجمن علمی مهندسی صنایع در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید.