معرفی

 

     

 
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در اواخر بهار 93 موفق به اخذ مجوز کارشناسی مهندسی برق از دفتر گسترش وزارت علوم گردید و از مهر سال 93 کار خود را با پذیرش دانشجویان در این رشته آغاز نمود . گروه مهندسی برق دانشکده، تلاش می­ کندکه با همت مسئولین دانشکده، اعضای هیأت علمی و دانشجویان این رشته به پرورش مهندسین خلاق، توانمند و کارآمد در گرایش­های مختلف مهندسی برق به منظور رفع نیازهای صنعتی، خدماتی و پژوهشی منطقه و کشور در زمینه ­های مرتبط بپردازد. هم­چنین بسترسازی فضای مناسب جهت رفع نیازهای صنعت منطقه با کمک پتانسیل­های موجود درگروه و بسترسازی فضای مناسب جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و خلاقانه توسط دانشجویان و آماده سازی آنان برای شرکت در مسابقات ملی ملی و بین­ المللی مرتبط از دیگر اهداف گروه مهندسی برق دانشکدة فنی و مهندسی گلپایگان است. هم­چنین این گروه در نظر دارد همگام با سیاست­های کلی دانشکدة فنی و مهندسی گلپایگان و به محض رسیدن دانشجویان به توانمندی­های پایة مهندسی برق، امکان ارتباط مؤثر دانشجویان با صنعت منطقه را در قالب دوره­های کوتاه مدت و دوره­های کارورزی فراهم آورد تا دانشجویان ضمن کسب دانش پایه و تئوری، با فضای کار عملی و تجربیات مرتبط با آن نیز آشنا گردند.