اعضای هیأت علمی

 

 اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر محسن بهرامی معارف استادیار