محفل انس با قرآن

محفل انس با قرآن روز دوشنبه 27/11/93 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزارگردید.