کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی با حضور گروههای موافق ومخالف و با حضور کارشناسان مربوطه در روز دوشنبه 20/11/93 در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید.