معرفی انجمن علمی پژوهشگران

 

 

معرفي انجمن علمي پژوهشگران

انجمن علمی پژوهشگران در سال 1382 اغاز به کار کرد از آن سال تا كنون با تلاش فراوان سعي در ايجاد زمينه مناسب براي يادگيري و شناسايي شاخه‌هاي جديد علوم و فنون در مجامع علمي و مشوق روحيه پژوهشگري و تقويت نشاط علمي و پژوهشي در بين دانشجويان و مركزي براي هماهنگي و جهت دهي به تمامي فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي دانشكده بصورت متمركز بوده است.

برخي اهداف انجمن علمی پژوهشگران عبارتند از:

1-   انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه در هر سال

2-   اطلاع رساني جهت شركت دانشجويان در جشنواره‌ها و سمينارها و مسابقات داخلي و بين‌المللي

3-   برگزاري سمينارهاي علمي با دعوت از متخصصين علوم روز

4-   قدرداني از دانشجويان پژوهشگر

5-   شناسايي دانشجويان ممتاز و نخبه و علاقمند به پژوهش‌هاي علمي به منظور بهره‌گيري از آنان در امر توسعه  علمي دانشكده و كشور

6-   افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليتهاي علمي پژوهشي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان

7-   کمک هزینه برای شرکت در سمینارها و جشنواره ها و مسابقات برای اعضای فعال

8-   برگزاري مسابقات علمي و پژوهشي در بين دانشجويان دانشكده و نيز به شكل سراسري در كشور

9-   انتشار نشريات علمي براي افزايش سطح آگاهي دانشجويان دانشكده

10-   ايجاد بردي براي گزارش فعاليت ها و نيز ارائه مطالب وگزارشات علمي پژوهشي به دانشجويان

 

آيين نامه انجمن علمي پژوهشگران

دانشكده فني و مهندسي گلپايگان

مقدمه:

يكي از عوامل مؤثر در توسعه علمي هر كشور امر تحقيق و پژوهش مي‌باشد همچنين تحقيق و پژوهش مي‌تواند در توسعه علوم جديد نقش بسزايي را ايفا نمايد. بدين منظور انجمن علمي پژوهشگران تشكيل شد تا با تقويت نشاط علمي و پژوهشي در ميان دانشجويان و حمايت و جهت دادن به فعاليت‌هاي جمعي و خود جوش علمي و پژوهشي قدمي هر چند مختصر در جهت بالندگي علمي و پژوهشي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان بردارد.

 

ماده 1- اهداف:

1-1               ايجاد مركزي براي هماهنگي تمامي فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي دانشكده بصورت متمركز

2-1   معرفي جديد ترين شاخه هاي علوم و آخرين پژوهش هاي انجام شده در زمينه هاي علمي به دانشجويان

3-1 شناسايي دانشجويان ممتاز و نخبه و علاقمند به پژوهش‌هاي علمي به منظور بهره‌گيري از آنان در امر توسعه علمي دانشكده و كشور

4-1   ايجاد زمينه مناسب براي يادگيري و شناسايي شاخه‌هاي جديد علوم و فنون در مجامع علمي

5-1 افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليتهاي علمي – پژوهشي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان.

6-1 تشويق و ايجاد روحيه پژوهشگري در بين دانشجويان

7-1 قدرداني از دانشجويان پژوهشگر

8-1 کمک هزینه برای شرکت در سمینارها و جشنواره ها و مسابقات برای اعضای فعال

ماده 2- اركان:

اركان انجمن عبارتند از :

1-      شوراي مركزي انجمن

2-      دبير كل انجمن

3-      دبير كميته روابط عمومي انجمن

4-      دبير كميته  علوم و فنون انجمن

5-      مسئول هسته هاي علمي كميته علوم و فنون انجمن

6-       مسئول گروه هاي كميته روابط عمومي انجمن

7-      اعضای عادی انجمن (که عضو هسته ها و گروه های مختلف انجمن می باشند)

 

انجمن علمي پژوهشگران مركب از دانشجويان و علاقمندان به علم و دانش مي‌باشد كه وظيفه اصلي آنها كمك به توسعه امر تحقيق و پژوهش در دانشكده مي‌باشد.

 

شوراي مركزي انجمن علمي پژوهشگران

   اعضاي شوراي مركزي مركزي انجمن علمي پژوهشگران به صورت 3 عضو مي‌باشند و از طريق انتصاب ( به پيشنهاد اعضاي شوراي مركزي قبلي و تاييد مسئول امور دانشجويي ) با توجه به احراز شرايط ماده 3 انتصاب مي‌شوند.

 

1-2- دبير كل انجمن

اعضاي شوراي مركزي قبلی يك نفر را به عنوان دبير كل انجمن انتصاب مي‌نمايند.

2-2-كميته روابط عمومي

اعضاي شوراي مركزي قبلی يك نفر را به عنوان دبير كميته روابط عمومي انتصاب مي‌نمايند.

كميته ‌ي روابط عمومي داراي هسته‌هاي زير مي‌باشد:

1-2-2- گروه آمار و نظرسنجي

2-2-2- گروه انتشارات

3-2-2- گروه سایت

3-2- كميته علوم و فنون

اعضاي شوراي مركزي قبلی يك نفر را به عنوان دبير كميته علوم و فنون انتصاب مي‌نمايند.

كميته ي علوم و فنون داراي هسته‌هاي زير مي‌باشد:

1-3-2- هسته نانوتكنوژي

2-3-2- هسته بيوتكنولوژي

3-3-2- هسته هوا فضا

4-3-2- هسته كامپيوتر و  IT

5-3-2- هسته نجوم

6-3-2- هسته علوم مديريت

7-3-2- هسته انرژي و سيالات

8-3-2- هسته مكاترونيك

9-3-2- هسته زبان

10-3-2- هسته مسابقات

تبصره 1: هسته‌هاي شاخه علوم و فنون با توجه به شرايط مي‌تواند افزايش يابد.

تبصره2: وجود كليه هسته‌هاي ذكر شده الزامي نمي‌باشد و با توجه به شرايط مي‌تواند، فعاليت در بعضي از اين هسته‌ها انجام گردد.

 

ماده 3- شرايط انتصاب اعضاي شوراي مركزي

1-3- معدل كل دانشجويان جهت انتصاب مي‌بايست معادل يا بالاتر از ميانگين گروه رشته‌ي تحصيلي آنان باشد.

2-3- اعضاي شوراي مركزي و مسئولین هسته ها و گروه ها براي يك دوره‌ي يكساله انتصاب مي‌شوند.

تبصره : انتصاب اعضاي جديد هر ساله در ماه ارديبهشت انجام مي پذيرد.

3-3- محدوديتي براي انتصاب اعضاي شوراي مركزي براي بيش از يك دوره وجود ندارد.

تبصره: ادامه فعاليت اعضاي شوراي مركزي براي دوره‌هاي بعدي منوط به تأييد صلاحيت ايشان توسط امور دانشجويي دانشكده با توجه به شرح وظايف اعضا در بند 4 مي‌باشد.

4-3- هر شخص مي تواند به عنوان عضو عادی در بيش از يك هسته و نيز مي تواند در بيش از يك گروه روابط عمومي و همچنين در گروه ها و هسته ها فعاليت نمايد

 

ماده 4- شرح وظايف اعضاي شوراي مركزي

1-4- وظايف كلي

- بررسي عملكرد دبير كل انجمن

- انتصاب مسئولین هسته ها و گروه های انجمن

- بررسي و هماهنگي جهت اجراي اهداف انجمن

- انتصاب شورای مرکزی بعدی

2-4- دبير كل انجمن

- هماهنگي جهت برگزاري جلسات شوراي مركزي

- هماهنگي با مسئولان دانشكده جهت اجراي اهداف انجمن ( بند 1 )

- اختصاص بودجه كل انجمن به كميته هاي علوم وفنون و روابط عمومي

- دبیر کل انجمن وظیفه دارد در صورتی که هر یک از دبیران وظایف خود را انجام ندهد او را با موافقت دیگر دبیر و تأیید امور دانشجویی از سمت خود عزل نماید .

3-4- دبير كميته علوم و فنون

- تهيه گزارش از عملكرد هسته‌هاي موجود و ارائه آن به دبير انجمن

- اختصاص بودجه به هسته ها بسته به ميزان فعاليت هسته و نيز ارزش فعاليت

- برگزاري جلساتي منظم با مسئولين هسته ها و اطلاع از فعاليت هاي هسته ها

- انتصاب مسئول هسته ها (كه می تواند از بین افراد پيشنهادی از طرف مسئول قبلي هسته باشد)

- دبير كميته علوم و فنون وظیفه دارد در صورتی که هر یک از مسئولان هسته ها وظایف خود را انجام ندهد او را با موافقت دبیر کل انجمن از سمت خود عزل نماید .

4-4- دبير كميته روابط عمومي

- برگزاري سمينارهاي علمي با دعوت از متخصصين علوم روز

- برگزاري سمينارهايي جهت آشنايي ورودي هاي جديد با انجمن و فعاليت هاي صورت گرفته در آن

- برگزاري سمينارهاي علمي با همكاري كميته علوم و فنون

- ارائه گزارش فعاليت‌هاي گروه ‌ها به كليه دانشجويان

- ايجاد زمينه‌اي جهت عضويت و فعاليت دانشجويان در گروه ‌هاي موجود .

- انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه در هر سال

( انتخاب پژوهشگر نمونه بايد با موافقت و تأييد مسئول امور پژوهشي باشد و دلايل انتخاب فرد به اطلاع كليه دانشجويان برسد )

- انتصاب مسئول گروه ها (كه می تواند از بین افراد پيشنهادی از طرف مسئول قبلي گروه باشد)

- دبير كميته روابط عمومي وظیفه دارد در صورتی که هر یک از مسئولان گروه ها وظایف خود را انجام ندهد او را با موافقت دبیر کل انجمن از سمت خود عزل نماید .

 

ماده 5- شرح وظايف هسته هاي كميته علوم و فنون

1-5- وظايف عمومي

- ايجاد بانك اطلاعاتي شامل كارهاي صورت گرفته تا كنون،شرح پژوهش هاي صورت گرفته در هسته،شرح برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت هسته،لیست کتب کتابخانه و CD های بانک CD مرتبط با هسته خود

- همكاري كامل با اعضاي جديد و تشويق آنها در جهت ادامه برنامه هاي انجام گرفته و كمك از آنان براي نيل به اهداف هسته

- برگزاري سمينارهاي علمي با همكاري كميته روابط عمومي

- برگزاري جلسات معارفه هسته به ورودي هاي جديد با همكاري كميته روابط عمومي

- ارايه مطالب هسته به كميته روابط عمومي براي درج در نشريه و نيز در برد و سایت انجمن

- کمک به هسته ها و گروه ها ی دیگر در جهت تخصصی هسته

2-5- وظايف مسئول هسته ها

- ايجاد زمينه‌اي مناسب جهت بحث و تبادل نظر در بين اعضاي هسته‌هاي علمي

- تدوين برنامه كوتاه مدت و بلند مدت براي هسته وارائه آن به دبير كميته علوم و فنون

- ايجاد هماهنگي با دبير كميته روابط عمومي جهت برگزاري سمينارها

- ارائه گزارش فعاليت هاي هسته به دبير كميته علوم و فنون

- ارائه گزارش مالي هسته به دبير كميته علوم و فنون

- معرفي چند نفر به دبيركميته علوم و فنون که دبيركميته از بین آنها یک نفر را به عنوان مسئول بعدی هسته انتصاب می نماید.

ماده 6- شرح وظايف گروه هاي كميته روابط عمومي

1-6- وظايف عمومي

-       فعالیت و کمک به جذب نیروهای جدید جهت فعالیت در هسته ها و گروه های مختلف انجمن

-       اطلاع رسانی جهت برگزاری کلیه فعالیت های داخلی انجمن و نیز برگزاری سمینار ها و جشنواره های داخلی و خارجی

-       ارائه فعالیت های هسته ها و گروه های مختلف انجمن به دانشجویان

-       همکاری در برگزاری سمینارهای علمی-پزوهشی در دانشکده

-       برگزاری جلسات معارفه در ابتدلی هر سال تحصیلی ویژه ورودی های جدید و جذب نیرو های مستعد و علاقمند به فعالیت در انجمن

-       ارائه گزارش ها و اطلاعیه های داخلی و خارجی انجمن به دانشجویان از طریق برد،سایت،نشریه.

- اطلاع رساني جهت شركت دانشجويان در جشنواره‌ها و سمينارهاي داخلي و بين‌المللي

2-6- وظايف مسئول گروه ها

1-2-6- مسئول گروه آمار و نظرسنجی

-       جذب اعضای جدید برای گروه آمار و نظرسنجی

-       برنامه ریزی و ساماندهی اعضای گروه

-       تدوین برنامه های نظام مند جهت برگزاری نظرسنجی ها و امور مربوط به تحلیل و بررسی ها

-       ارائه گزارش عملکرد و نتایج نظر سنجی ها به دبیر کمیته روابط عمومی

-       ارائه گزارش مالی گروه نظر سنجی به دبیر کمیته روابط عمومی

 

2-2-6- مسئول گروه انتشارات

-       جذب اعضای جدید برای گروه انتشارات

-       برنامه ریزی و ساماندهی اعضای گروه

-       بر عهده گرفتن مدیریت مسئولی نشریه علمی پژوهشگران

-       معرفی سردبیر نشریه علمی پژوهشگران به دبیر کمیته روابط عمومی

-       نظارت بر کار سردبیر نشریه علمی پژوهشگران

-       ارتباط و همکاری با هسته ها و گروه های دیگر جهت انتشار نشریات آنها

-       ارائه گزارش عملکرد به دبیر کمیته روابط عمومی

-       ارائه گزارش مالی به دبیر کمیته روابط عمومی

3-2-6- مسئول گروه سایت

-       جذب اعضای جدید برای گروه انتشارات

-       برنامه ریزی و ساماندهی اعضای گروه

-       به روز درآوردن اخبار،اطلاعات و قسمت های مختلف سایت با همکاری مسئولین هسته ها و گروه های موجود در انجمن

-       ارائه گزارش عملکرد به دبیر کمیته روابط عمومی

-       ارائه گزارش مالی به دبیر کمیته روابط عمومی