دکتر غلامحسین فرهی- ریاست دانشکده فنی و مهندسی- از آبان80 تا مرداد 1384

 

 

رياست دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان – آبان 80 تا مرداد 84