اخبار

واحد تربیت بدنی به مناسبت هفته ی بزرگداشت مقام معلم، برنامه ی گردش در طبیعت ویژه ی اساتید و پرسنل در دشت لاله های واژگون روستای هنده گلپایگان برگزار نمود.