اخبار و اطلاعیه ها

 

شهريه ثابت وشهريه متغير واحد درسی دانشجويان شبانه در نيمسال اول و دوم 94-93

 

 

بدينوسيله به اطلاع می رساند طبق تعرفه وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری که در دفترچه کنکور اعلام شده است ، شهريه ثابت وشهريه متغير واحد درسی دانشجويان در نيمسال اول و دوم 94-93  به شرح زير است :

 

 

سال ورود

ارشد92و93

1389

1390

1391

1392

1393

شهريه ثابت

5.000.000

650.000

650.000

747.500

1.250.000

1.562.500

به ازاءهر واحد تخصصی

1.000.000

175.692

159.720

166.980

220.000

250.000

به ازاء هر واحد پايه

-

146.410

133.100

139.150

181.500

206.250

به ازاء هر واحد عمومی

-

95.167

86.515

90.448

110.000

125.000

به ازاء هر واحد آزمايشگاه

3.125.000

263.538

239.580

250.470

165.000

187.500

به ازاء هر واحد پروژه

2.000.000

366.025

332.750

347.875

660.000

750.000

 

 


هزينه خوابگاه  براساس مصوبه صندوق رفاه می باشد.

دانشجويان شبانه در روز ثبت نام می بايستی هزينه ثبت نام خود رابه شماره حساب  2171230213000   بانک ملی  مرکزی شعبه  گلپايگان  واريز نمايند و تحويل امور مالی دانشکده داده تا مجوز ثبت نام صادر گردد.