مدارک مورد نياز براي استفاده از تسهيلات رفاهي و خوابگاه ها مخصوص دانشجويان ورودي جديد

 

مدارک مورد نياز براي استفاده از تسهيلات رفاهي و خوابگاه

 

مخصوص دانشجويان ورودي جديد

فرم های بند1-3-5را از سايت دريافت و تکميل نماييد و همراه داشته باشيد.

 

1- تکميل فرم اطلاعات شخصي کليه دانشجويان ( روزانه – شبانه )(برای دريافت فرم کليک کنيد)

 

2- يک برگ فتوکپي از صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی

 

3- سپردن تعهد محضري مطابق نمونه فرم(برای دريافت فرم کليک کنيد)

 

4- دو قطعه عکس 4*3

 

5- تکميل پرسشنامه واگذاري خوابگاه(برای دريافت فرم کليک کنيد) کليه متقاضيان خوابگاه

 

6-کپي صفحه اول دفترچه بيمه

 

7- پرداخت مبلغ 200000 ريال به عنوان وديعه خوابگاه دوره هاي روزانه و شبانه به حساب 652088872 بانک تجارت شعبه مرکزي گلپايگان

 

8- با توجه به دستورالعمل صندوق رفاه مبني بر پرداخت نقدي اجاره بها ء خوابگاهها ، واريز اجاره بهاء خوابگاه  به صورت نقدي براي يک ترم به حساب صندوق رفاه دانشجويان بر اساس ظرفيت اتاق ها تعين خواهد شد.

 

 

  

 *توجه*

وسايلي که جهت حفظ بهداشت فردي الزاماٌ دانشجو بايد به همراه داشته باشد

 

- ملحفه 2 عدد

 

- بالش 1 عدد

 

- پتو 1 عدد

 

- حوله شخصي

  

- تشک به ابعاد 80*190