اطلاعیه مهم-کارورزی و کارآموزی

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

 

دوره کار آموزی، برای دانشجویان ورودی 89 و مابعد رشته های مهندسی مکانیک، صنایع و مواد حداقل برابر 240 ساعت می باشد و به ازای هر دوره کارورزی که دانشجویان شرکت نمایند به میزان 60 ساعت از آن کسر خواهد شد.

برای دانشجویان ورودی 88 و ماقبل مطابق با ضوابط مصوب دانشکده در آن زمان، اقدام میگردد.