امتیاز بندی خوابگاه خواهران در سال 1393

 

چند نکته قبل از تکمیل فرم هم خوابگاهی و ارسال به امور دانشجوئی مد نظر قرار گیرد:

 

الف – در تکمیل فرم به هیچ وجه از حروف لاتین و اعداد لاتین استفاده نشود.

 

ب- فرم ها  باید بر اساس ظرفیت اعلام شده تکمیل شود در غیر این صورت امور دانشجوئی نسبت به تکمیل اعضاء اتاق مختار است.

 

ج- با توجه به اینکه ارسال فرم ها اینترنتی انجام می شود سعی شود که حجم فایل بسیار کم باشد .

 

د- دانشجویانی که اجاره خوابگاه در نیمسال اول و دوم 1393-1392 را پرداخت ننموده اند ، امتیازشان محاسبه نمی شود.

 

و- مهلت ارسال فرم ها تا پایان 9/6/93 به آدرس الکترونیکی daneshjoei@gut.ac.ir   میباشد. به فرم هائی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ر- در صورت انصراف از خوابگاه حتما اطلاع دهید در غیر این صورت هزینه خوابگاه برای دانشجو ثبت خواهد شد.

 

ز- دانشجویانی که مرخصی تحصیلی هستند یک لیست جداگانه به آدرس الکترو نیکی مذکور بفرستند.

 

دانشجویان در نیمسال دوم 93-92 باید خوابگاه را به مسئولینی که از قبل تعیین شده بودند تحویل می دادند آندسته از دانشجویان که خوابگاه را نظافت نکرده و تحویل نداده اند جریمه 20000 هزار تومانی در پرونده ایشان ثبت  و به هنگام پایان تحصیل از ایشان اخذ خواهد شد.

 

 

امور دانشجوئی و رفاهی

 

 

 

دریافت فرم اعضای خوابگاه خواهران سال 1393

 

ظرفیت های خوابگاه خواهران سال 1393

  

 

 

 

امتیاز بندی خوابگاه خواهران در سال 1393

ورودی 1390

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

1

81.10

9012002

فرهمند

2

76.73

9013151184

همتی

3

75.35

9013151059

براتیان

4

72.95

9013151468

اشرفی

5

72.53

9013151617

صالحی فر

6

71.06

9013151037

سعیدیان

7

66.63

9013151593

عنایت

8

65.53

9013151333

اسماعیلی

9

65.29

9013151106

شریفی

10

64.68

9013151435

کاظم زاده

11

64.49

9013158016

خشک دامن

12

64.26

9013151388

دیناری

13

64.24

9022004

مومن زاده

14

63.46

9013151195

عسکری

15

63.25

9013158243

صالحی فر

16

62.23

9013158334

واحدی قهنویه

17

60.93

9013151322

انصاری

18

60.88

9013151377

باقری

19

60.79

9013151559

فیض الهی

20

60.00

9013151093

باقری

21

59.36

9012158403

عابدی فر

22

59.13

9013151399

صفر زاده قهدریجانی

23

58.31

9013151024

رفیعیان

24

56.48

9013151311

امینی

25

56.39

9013151019

شبانی

26

55.95

9013151446

امینی

27

53.49

9013151220

ترکیان دمنه

28

52.63

9013151139

آصفی

29

50.36

9013151140

حسینی

 

 

 


 

 

امتیاز بندی خوابگاه خواهران در سال 1393

ورودی 1391

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

1

90.25

9113158263

اسماعیلیان

2

81.41

9113151104

طاهری اصل

3

77.96

9113152232

جزینی درچه

4

75.00

9122014

حسن زاده

5

74.43

9113152107

سلمانی

6

74.15

9113152049

فرشید طالخونچه

7

73.99

9113151375

حاجی حسینی

8

73.98

9113158398

جابری

9

71.78

9113158081

جلالی

10

70.95

9113152221

رحیمی اندانی

11

70.74

9113152356

فرح بخش

12

70.55

9113158047

معتمدی

13

69.03

9113151024

اسماعیلی

14

68.89

9113152050

شجاعی

15

68.35

9113151386

شاه حیدری

16

68.25

9113152254

سعیدی

17

68.08

9113158070

مدرس اسفه

18

67.48

9113151251

دیباجی

19

67.13

9113158387

ایران فر

20

66.94

9113151411

مردانی

21

66.46

9113158036

قجاوند

22

66.13

9113152276

کشاورزیان

23

65.28

9113151035

یقینی

24

65.19

9113151057

صدیقی

25

64.91

9113151013

خدایی

26

64.91

9113158069

طلاکش

27

64.73

9113151046

فروغی

28

64.16

9113152094

صادقی

29

64.09

9113152345

اسدی

30

63.69

9113152265

گرامی

31

63.45

9113158025

بت شکن

32

63.29

9122016

حدادی

33

62.84

9113158014

نیکی

34

62.20

9112001

امیرخانی

35

62.19

9113151148

احمدی

36

61.30

9113158058

قنبری نژاد اصفهانی

37

60.45

9113152083

جان نثاری

38

58.86

9113151068

باغبان

39

58.76

9113151079

عطائی

40

58.51

9113151239

معظم

41

57.91

9113158309

طائی

42

57.46

9113151080

قاسم پیوندی

43

56.24

9112003

محمدعلی

44

55.44

9113151331

کرمی

45

54.84

9113152038

مزروعی

46

53.45

9113152414

طاهری پناه

47

53.31

9113152061

شانه بند

48

53.23

9113152027

حیدریان چرمهینی

49

53.00

9122005

نوذری

50

51.95

9113152016

چیانی

 

 

 


 

امتیاز بندی خوابگاه خواهران در سال 1393

ورودی 1392

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

1

71.65

9214258159

حیدرپورصارمی

2

76.5

9214258115

عیوضی

3

64.55

9213162585

جعفری

4

66

9213162529

نجفی

5

63.75

9213162494

بهرامی

6

69.6

9213162483

نوروزی

7

57.3

9213162427

رحیمی

8

68.7

9213162416

صادقی

9

57.7

9213162392

اکبری

10

55.4

9213162381

حسینی

11

62.95

9213162370

آقایی

12

66.8

9213162369

حاجیان

13

54.6

9213162358

رضایی

14

64.55

9213162336

رحمانی

15

59.6

9213162325

حسینعلی پور

16

69.3

9213162165

محمدی

17

44.95

9213162154

جان نثاری

18

67

9213162143

طاهری

19

57

9213162121

نجاریان

20

56.3

9213162109

طاهری

21

60.05

9213162096

سعیدپور

22

51.6

9213162085

اکبری

23

67.75

9213162074

غدریان

24

63.025

9213162063

هاشمی شیخ بهایی

25

52.8

9213162052

اهتمام

26

59.9

9213162041

میرعلایی

27

52.55

9213162030

امیری شهبازی

28

66.45

9213162029

جدیدی

29

52.05

9213162018

مکرمی

30

69.95

9213160465

صادقیان

31

76

9213160012

نوحیان

32

53.05

9213152376

اصلانی

33

64.2

9213152365

صابری فر

34

71.95

9213152343

محمدی گهروئی

35

66.35

9213152332

رنجبران

36

71.7

9213152321

سعیدی خودزوقی

37

64.55

9213152296

قیصریان نجف آبادی

38

57.9

9213152218

ابطحی فروشانی

39

52.55

9213152207

مرادیان

40

69.65

9213152183

نجفی

41

63.3

9213152172

اکبری

42

66.75

9213152058

علیزاده

43

64.95

9213152047

خالصی

44

53.35

9213152036

ناصری

45

52.7

9213152014

اسدی

46

44

9212009

واعظ تهرانی

47

42

9212006

هزاردستان