امتیاز بندی خوابگاه برادران در سال 1394

 

چند نکته قبل از تکمیل فرم هم خوابگاهی و ارسال به امور دانشجوئی مد نظر قرار گیرد:

 

الف – در تکمیل فرم به هیچ وجه از حروف لاتین و اعداد لاتین استفاده نشود.

 

ب- فرم ها  باید بر اساس ظرفیت اعلام شده تکمیل شود در غیر این صورت امور دانشجوئی نسبت به تکمیل اعضاء اتاق مختار است.

 

ج- با توجه به اینکه ارسال فرم ها اینترنتی انجام می شود سعی شود که حجم فایل بسیار کم باشد .

 

د- دانشجویانی که اجاره خوابگاه در نیمسال اول و دوم 1394-1393 را پرداخت ننموده اند ، امتیازشان محاسبه نمی شود.

 

و- مهلت ارسال فرم ها تا پایان 31/5/94 به آدرس الکترونیکی daneshjoei@gut.ac.ir   میباشد. به فرم هائی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ر- در صورت انصراف از خوابگاه حتما اطلاع دهید در غیر این صورت هزینه خوابگاه برای دانشجو ثبت خواهد شد.

 

ز- دانشجویانی که مرخصی تحصیلی هستند یک لیست جداگانه به آدرس الکترو نیکی مذکور بفرستند.

 

دانشجویان در نیمسال دوم 94-93 باید خوابگاه را به مسئولینی که از قبل تعیین شده بودند تحویل می دادند آندسته از دانشجویان که خوابگاه را نظافت نکرده و تحویل نداده اند جریمه 20000 هزار تومانی در پرونده ایشان ثبت  و به هنگام پایان تحصیل از ایشان اخذ خواهد شد.

 

 

امور دانشجوئی و رفاهی

 

 

دریافت فرم اعضای خوابگاه برادران سال 1394

 

ظرفیت های خوابگاه برادران سال 1394

 

امتیازات خوابگاه 94 رشته مکانیک ورودی 1391

 
 
 

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام ونام خانوادگی

نام

 

1

87.19

9113158412

قادری

سروش

 

2

77.46

9113158241

قیصری هسنیجه

محمد امین

 

3

73.63

9113158127

شهبازی دستجرده

حسین

 

4

68.69

9113158194

مقبلی حسین آبادی

صادق

 

5

61.63

9113158172

حقوقی اصفهانی

سید محمد صادق

 

6

60.38

9113158183

ابراهیمی

مسیح

 

7

60.23

9113158354

آقاسی

امید

 

8

58.79

9113158207

سوردی یانچشمه

علی

 

9

52.44

9113158376

حجتی

مسعود

 

فقط شمار 9 فعلا از لیست خارج ومجاز به انتخاب خوابگاه نیست

 
           

 

امتیازات خوابگاه 94 رشته مواد ورودی 1391

 
 
 

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام ونام خانوادگی

نام

 

1

77.26

9113152141

حاجی باقری

حسین

 

2

74.96

9113152174

مقتدایی

یاسر

 

3

69.16

9113152185

زمانی

مهران

 

4

68.55

9113152210

جعفری

حسین

 

5

60.38

9113152243

ترک زاده

علی

 

6

57.48

9113152323

نادری بنی

رسول

 

7

56.73

9113152403

پیروی

مسعود

 

فقط شمار 7 فعلا از لیست خارج ومجاز به انتخاب خوابگاه نیست

 
           
           

 

 

 

 

امتیازات خوابگاه 94 رشته صنایع ورودی 1391

 
 

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

نام

 

1

73.80

9113151182

رضوانی علی آبادی

مهدی

 

2

69.76

9113151193

توکلی زاده اصفهانی

علی

 

3

64.25

9113151217

روحی خراسانی

میلاد

 

4

62.35

9113151171

امیدزاده

امید

 

5

60.79

9113151160

توسلی

امیر

 

6

56.69

9113151262

اعلائی

نورالله

 

 

 

 

امتیازات مکانیک 1392

 
 

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

نام

 

1

99.14

9213160567

محمدی

سعید

 

2

90.63

9213160556

محمدی

فرشید

 

3

88.01

9213160501

سمیعی

علیرضا

 

4

85.50

9213160238

میر معصومی

محمد

 

5

78.78

9213160409

محمدی

احسان

 

6

77.58

9213160545

رحیم پور

امین

 

7

76.83

9213160227

ذوالفقاری

احمد

 

8

75.16

9213160487

شیریان

حسین

 

9

74.31

9213160410

موحدی

مهدی

 

10

74.23

9213160578

بنده زادگان

محمد امین

 

11

73.85

9213160192

احمدی

علی

 

12

72.91

9213160249

قوسی

مهران

 

13

71.46

9213160396

پیر خلیلی

علی اصغر

 

14

71.40

9213160329

محمد زاده

امیر حسین

 

15

71.29

9213160553

رعیت پیشه

ابوالفضل

 

16

70.79

9213160432

هلاکویی

محمد

 

17

70.11

9213160307

دهقانی

عدنان

 

18

69.40

9213160443

محمد زاده

امیر

 

19

69.36

9213160476

رمضائیان

پیمان

 

20

68.90

923160341

نصرالله زاده

سجاد

 

21

68.88

9213160169

رحیمی

امیر محمد

 

22

67.23

9213160385

صفائیان

مجید

 

23

65.78

9213160318

شفیعی

رضا

 

24

65.18

9213160454

غلامی

محمد

 

25

65.14

9213152564

خوشاوی

سجاد

 

26

65.13

9213160103

پور نقشبند

منصور

 

27

64.95

9213160147

دادخواه

محسن

 

28

63.61

9213150158

لطفی

محمد هادی

 

29

63.60

9213160056

کاظمی

محمد

 

30

62.28

9213160216

زهیری

حامد

 

31

61.83

9213160114

محمدی

علیرضا

 

32

60.45

9213160034

هدایتی

مهدی

 

33

59.74

9213160078

اعلایی

محمد حسین

 

34

59.65

9213160089

جمدی

علی

 

35

59.41

9213160498

شاه نظری

مهدی

 

36

57.29

9213160125

جعفری

حمید

 

37

56.16

9213160136

شمسی زاده

پدرام

 

38

55.29

9213160261

کاظمی عسکرانی

پژمان

 

39

53.76

9213160272

پریشانی

امیر حسین

 

40

53.16

9213160250

خوش کام

خیام

 

41

52.45

9213160067

قصری

مهران

 

فقط شماره 39-40-41 ازلیست خارج و مجاز به انتخاب خوابگاه نمی باشند

 
 

 

 

امتیازات مواد 1392

 
 

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

نام

 

1

81.10

9213152285

اسماعیلی

فرزاد

 

2

76.84

9213152398

عنایتی

محمد حسین

 

3

73.55

9213152387

حاجی نوروزی

مصطفی

 

4

73.44

921352263

جمالی

مسعود

 

5

73.13

9213152138

معتمدی

محمد رضا

 

6

72.35

9213152229

امینی

حامد

 

7

72.16

9213152274

صالحی

وحید

 

8

70.18

9213152194

جعفری

سید محمد

 

9

67.51

9213152116

بخشی

محسن

 

10

67.46

9213152161

جنابی دهکردی

کوشا

 

11

66.84

9213152241

طغرائی

دانیال

 

12

66.05

9213152069

اخوندی

علی

 

13

65.50

9213152354

مکاریان

سید امین

 

14

64.73

9213152081

کیانی

بهزاد

 

15

64.31

9213152309

کریمی

علیرضا

 

16

63.61

9213152149

خادمیان

امیر

 

17

60.64

9213152150

خزدوز

امیر عباس

 

18

59.60

9213152230

نوربخش

سید امین

 

19

57.48

9213152127

مومنی

سید محمد جواد

 

20

55.81

9213152092

مرادی

حسین

 

21

53.50

9213152070

زمانی

اسحاق

 

فقط شماره 20 و 21 ازلیست خارج و مجاز به انتخاب خوابگاه نمی باشند

 
 

 

 

امتیازات صنایع 1392

 
 

ردیف

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

نام

 

1

68.13

9213162212

احمدی

امیر حسین

 

2

67.64

9213162518

سجاد

سید میلاد

 

3

67.51

9213162198

زارعی

علی

 

4

65.01

9213162314

قنبری

مهرداد

 

5

63.75

9213162290

گورکانی

حمیدرضا

 

6

63.40

9213162187

ایوبی

محسن

 

7

62.43

9213162245

خلجی

عرفان

 

8

62.18

9213162223

صادقی

محسن

 

9

59.35

9213162552

صالحی

احسان

 

10

58.83

9213162289

حبیب پور

ایمان

 

11

58.16

9213162201

قائدیها

احمد رضا

 

12

57.59

9213162530

احمدی نژاد

احسان

 

13

57.28

9213162347

بحرینی

پدرام

 

14

56.84

9213162574

ویسی نژاد

پژمان

 

15

55.60

9213162278

امامی

امیرمحمد

 

16

52.94

9213162507

فردوسی

مسعود

 

17

52.86

9213162267

مزروعی

امیر

 

شماره 16 و 17 مجاز به انتخاب خوابگاه نمی باشند

 
 

 

مکانیک 93

 
 

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

نام

 

93.65

9313160031

طاوسی

محمد صدرا

 

85.05

9313161013

پور علی مطوری

علی

 

82.35

9313160019

کریمی خوراسگانی

عرفان

 

82.25

9313160035

ملکی نجف آبادی

علیرضا

 

82.20

9313160029

رضایی

احسان

 

80.88

9313160027

رهبرجو

علی

 

76.70

9313160026

حقی نیا

امیر حسین

 

74.70

9313160015

طاهری

محمد

 

71.55

9313160016

شریفی دولت آبادی

محمد

 

69.05

9313160020

محمد هاشمی دهقی

جواد

 

68.60

9313160037

فرامرزی

میلاد

 

68.00

9313160017

ثالثی

محمد عرفان

 

65.05

9313160021

برادران اصفهانی

نصیر

 

61.40

9313160010

طلایی

سید حسین

 

59.55

9323160005

نجفی

سجاد

 

58.50

9323160004

سلطانی

روزبه

 

56.40

9313160007

حسینی

سید محمد حسین

 

54.55

9323160008

اباذری

ادیب

 

45.00

9323160013

مظفری

سید محمد علی

 

 

 

مواد 93

 
 

امتیاز نهائی

StudentNum

FamilyName

Name

 

85.05

9313152032

عساکره

سجاد

 

79.60

9313152031

ابوعلی

محمد جواد

 

73.85

9313152034

یوسفی

علی

 

72.00

9313152033

رخشنده

مهران

 

69.50

9313152005

اسماعیلی باغ ابریشمی

محمد

 

67.95

9313152010

کوشافر

سجاد

 

67.75

9313152019

آقائی

ایمان

 

67.20

9313152007

عابدیان

محمدحسن

 

67.10

9313153355

جهانگیری

شهاب

 

66.15

9313152009

رضائی

محمد

 

65.30

9313152006

اصلانی

حسین

 

58.90

9313152029

رنجبر

علی

 

57.45

9313152015

هادی

مهرداد

 

54.60

9313152014

نعلبندیان

حسین

 

54.20

9313152017

جدیدی

علی

 

51.95

9313152025

دری

اکبر

 

49.00

9313152028

فرهمند

علیرضا

 

48.50

9313152021

سازش

مهدی

 

44.30

9323152027

احمد پور

محمد رضا

 

 

 

صنایع 93

 
 

امتیاز نهائی

StudentNum

FamilyName

Name

 

74.15

9313162018

نریمانی زمان آبادی

مبین

 

72.00

9313162019

حسینی

سید سعید

 

68.45

9313162032

شعبان

احمد

 

52.80

9313162015

حسینی

سید عرفان

 

 

برق 93

 
 

امتیاز نهائی

شماره دانشجوئی

نام خانوادگی

نام

 

85.35

9313163017

فریدنی

مجتبی

 

85.35

9313163019

اکباتانی

امیر حسین

 

80.45

9313163022

خالویی خوزانی

علی

 

79.96

9313163030

شمسی

سعید

 

75.50

9313163011

حقیقی پوره

حسین

 

73.05

9313163010

دقیقی

محمد رضا

 

71.15

9313163008

رادان

محمد حسین

 

71.10

9313163012

موسوی

سید علی

 

69.45

9313163027

صادقی

سجاد

 

68.60

9313163016

حسین زاده

مهرداد

 

67.70

9313163018

امینی

مسعود

 

67.30

9313163026

مومنی

صادق

 

67.25

9313163020

بیدرانی

علیرضا

 

67.05

9313163007

پیرنیا

رضا

 

66.40

9313163013

شاهسوند

میثم

 

65.80

9313163015

بهزامیان

سروش

 

60.30

9313160011

منصوری

علیرضا

 

56.75

9313163032

رضوی

سید محمد حسن

 

55.35

9313163025

سلطانی

محمد