اطلاعیه های خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه

با توجه به بررسی های درخواست خوابگاه دانشجویی از طرف امور دانشجویی و رفاهی و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات دریافتی ازدانشجویان مجاز به انتخاب خوابگاه، فرم اعضای خوابگاه را می بایست به آدرس الکترونیکی daneshjoei@gut.ac.ir ارسال نمایند.

 

·         امتیاز بندی خوابگاه برادران در سال 1394

 

·         امتیاز بندی خوابگاه خواهران در سال 1393

 

·         ظرفیت های خوابگاه برادران

 

·         ظرفیت های خوابگاه خواهران

 

·         مدارک مورد نياز براي استفاده از تسهيلات رفاهي و خوابگاه ها مخصوص دانشجويان ورودي جديد (94-93)

 

 پرداخت ودیعه خوابگاه

- پرداخت مبلغ 200000 ريال به عنوان وديعه خوابگاه دوره هاي روزانه و شبانه  به حساب دانشکده فني و مهندسي گلپايگان نزد بانک تجارت شعبه مرکزي گلپايگان به  شماره 652088872 و تحويل فيش مربوطه به امور دانشجوئي

 

 

قابل توجه دانشجویان ورودی 93-92-91 متقاضی خوابگاه  در نیمسال اول  و دوم 1394

 

با توجه به بررسی درخواست های خوابگاه از سوی امور دانشجوئی ورفاهی  و امتیاز بندی  بر اساس اطلاعات داده شده توسط  خود دانشجویان  و اینکه ظرفیت  فعلی اسکان این عزیزان محدود می باشد به اطلاع می رساند که لیست افراد مجاز به تکمیل فرم هم اتاقی ثبت شده و  بقیه عزیزان در صورت وجود ظرفیت  در لیست انتظار قرار می گیرند.

دانشجویان مجاز به انتخاب هم اتاقی می توانند  فرم هم اتاقی را تا تاریخ 31/5/1394  به آدرس  الکترونیکیdaneshjoei@gut.ac.ir ارسال نمایند تانسبت به امتیاز بندی و تخصیص خوابگاه مورد نظر شان  اقدام گردد .

فرم هم اتاقی و ظرفیت های موجود خوابگاه را میتوانید  از سایت دانشکده دریافت نمائید.

فرم ها باید بر اساس ظرفیت های اعلام شده تکمیل شود به لیست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .و در این مورد امور خوابگاه لیست را تکمیل خواهد نمود.

با توجه به اینکه تعداد دانشجویان جدید الورود به طور دقیق مشخص نیست امکان تغیر در لیست ها و یا کم و زیاد شدن ظرفیهای موجود وجود دارد .

((یا دآوری می شود آخرین تاریخ ارسال فرم های هم اتاقی 31/5/1394 میباشد))

به دانشجویان شبانه و مهمان خوابگاه تعلق نمی گیرد.

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

-به اطلاع می رساند بر اساس مصوبات وزارت علوم استفاده دانشجویان از هر گونه مواد مخدر در محیط خوابگاه و حتی کل فضاهای موجود دانشکده ممنوع می باشد . لذا در صورت مشاهده با فرد خاطی مطابق با مقررات آیین نامه انظباطی برخورد خواهد شد . توجه داشته باشید که در این مورد هیچگونه اقماض و چشم پوشی در نظر گرفته نخواهد شد.

      بر اساس قوانین امور خوابگاهی و رفاهی هیچیک از دانشجویان حق جابجائی وسائل و یا بیرون گذاشتن آن از اتاق و استفاده انحصاری از وسایل و امکانات موجود و    حتی تعویض                 ترکیب اتاق تعبیه شده ، را نداشته در صورت مشاهده با فرد  یا افراد خاطی برخورد خواهد شد.قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه

از الصاق هر گونه پوستر ، تابلو،چوب لباسی ، اشیاء اضافی در داخل اتاق جدا خوداری نمائید در صورت مشاهده برخورد و نسبت به اخذ جریمه نقدی از ساکنین توسط امور خوابگاه اقدام خواهد شد.

به اطلاع میرساند محل اسکان کلیه دانشجویان مشخص می باشد لذا هیچیک از دانشجویان حق رفت و آمد به خوابگاههای دیگر را نداشته و در صورت ضرورت باید با مسئول          خوابگاه هماهنگ نموده  . و فقط می توانند با ارائه کارت شناسایئ به مسئول خوابگاه به عنوان مهمان در خوابگاه باشند.

لطفا از گذاشتن ظروف نشسته و کثیف در داخل آشپزخانه و اتاق محل اسکان جدا خودداری نمائیددر صورت مشاهده ظروف مذکور به عنوان زباله جمع آوری خواهد شد.

به اطلاع میرساند ساعت ورود و خروج به خوابگاه برادران از 5صبح تا 12 شب می باشد ، بدیهی است  ورود و یا خروج از خوابگاه در غیر ساعات اعلام شده ممنوع می باشد

احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه می رساند که بر اساس بخشنامه شماره 7612/4/130 22/3/1386 صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر واریز اجاره بهای خوابگاه ها به صورت نقدی کلیه دانشجویان موظفند که اجاره بهای خوابگاه را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به صورت نقدی به حساب درامد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند . لازم به ذکر است که این بخشنامه از نیسال اول 86-87لازم الاجراءمیباشد.ودر صورت عدم پرداخت، کلیه تسهیلا دانشجوئی دانشجو قطع خواهد شد.

هیچیک از دانشجویان حق عبور از روی فنس های دانشکده به بهانه کوه نوردی و یا هر مورد دیگری را ندارد . لذا در صورت مشاهده با فرد خاطی مطابق با مقررات انظباطی برخورد خواهد شد.

بر اساس قوانین و مقررات امور خوابگاه هیچیک از دانشجویان حق استفاده از وسائل صوتی به صورتی که مزاحم دیگر ساکنین خوابگاه شود را نداشته لذا در صورت مشاهده یا شکایت توسط دانشجویان در مرحله نخست به فرد یا افراد خاطی تذکر شفاهی و در مرحله دوم تذکربه همراه  تعهد کتبی و ثبت در پرونده و در مرحله سوم معرفی به کمیته انظباطی و اخراج از خوابگاه در نظرگرفته خواهد شد.

گوش کردن به موسیقی های غیر مجاز ممنوع است .

امور دانشجوئی و رفاهی