اطلاعیه های خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه

  


 

 

 پرداخت ودیعه خوابگاه

- پرداخت مبلغ 200000 ريال به عنوان وديعه خوابگاه دوره هاي روزانه و شبانه  به حساب دانشکده فني و مهندسي گلپايگان نزد بانک تجارت شعبه مرکزي گلپايگان به  شماره 652088872 و تحويل فيش مربوطه به امور دانشجوئي

 

 

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال اول و دوم 1397
 
با توجه به بررسی درخواست های خوابگاه از سوی امور دانشجوئی ورفاهی و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات داده شده توسط خود دانشجویان و اینکه ظرفیت فعلی اسکان این عزیزان محدود می باشد به اطلاع می رساند که لیست افراد مجاز به تکمیل فرم هم اتاقی ثبت شده و بصورت زیر می باشد:
دانشجویان مجاز به انتخاب هم اتاقی می توانند فرم هم اتاقی را تا تاریخ 97/5/31 به آدرس الکترونیکیdaneshjoei@gut.ac.irارسال نمایند تانسبت به امتیاز بندی و تخصیص خوابگاه مورد نظر شان اقدام گردد .
فرم هم اتاقی و ظرفیت های موجود خوابگاه را میتوانید از سایت دانشکده دریافت نمائید.
فرم ها باید بر اساس ظرفیت های اعلام شده تکمیل شود به لیست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. و در این مورد امور خوابگاه لیست را تکمیل خواهد نمود.
با توجه به اینکه تعداد دانشجویان جدید الورود به طور دقیق مشخص نیست امکان تغییر در لیست ها و یا کم و زیاد شدن ظرفیتهای موجود وجود دارد .
 

  

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

-به اطلاع می رساند بر اساس مصوبات وزارت علوم استفاده دانشجویان از هر گونه مواد مخدر در محیط خوابگاه و حتی کل فضاهای موجود دانشکده ممنوع می باشد . لذا در صورت مشاهده با فرد خاطی مطابق با مقررات آیین نامه انظباطی برخورد خواهد شد . توجه داشته باشید که در این مورد هیچگونه اقماض و چشم پوشی در نظر گرفته نخواهد شد.

      بر اساس قوانین امور خوابگاهی و رفاهی هیچیک از دانشجویان حق جابجائی وسائل و یا بیرون گذاشتن آن از اتاق و استفاده انحصاری از وسایل و امکانات موجود و    حتی تعویض                 ترکیب اتاق تعبیه شده ، را نداشته در صورت مشاهده با فرد  یا افراد خاطی برخورد خواهد شد.قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه

از الصاق هر گونه پوستر ، تابلو،چوب لباسی ، اشیاء اضافی در داخل اتاق جدا خوداری نمائید در صورت مشاهده برخورد و نسبت به اخذ جریمه نقدی از ساکنین توسط امور خوابگاه اقدام خواهد شد.

به اطلاع میرساند محل اسکان کلیه دانشجویان مشخص می باشد لذا هیچیک از دانشجویان حق رفت و آمد به خوابگاههای دیگر را نداشته و در صورت ضرورت باید با مسئول          خوابگاه هماهنگ نموده  . و فقط می توانند با ارائه کارت شناسایئ به مسئول خوابگاه به عنوان مهمان در خوابگاه باشند.

لطفا از گذاشتن ظروف نشسته و کثیف در داخل آشپزخانه و اتاق محل اسکان جدا خودداری نمائیددر صورت مشاهده ظروف مذکور به عنوان زباله جمع آوری خواهد شد.

به اطلاع میرساند ساعت ورود و خروج به خوابگاه برادران از 5صبح تا 12 شب می باشد ، بدیهی است  ورود و یا خروج از خوابگاه در غیر ساعات اعلام شده ممنوع می باشد

احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه می رساند که بر اساس بخشنامه شماره 7612/4/130 22/3/1386 صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر واریز اجاره بهای خوابگاه ها به صورت نقدی کلیه دانشجویان موظفند که اجاره بهای خوابگاه را در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به صورت نقدی به حساب درامد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند . لازم به ذکر است که این بخشنامه از نیسال اول 86-87لازم الاجراءمیباشد.ودر صورت عدم پرداخت، کلیه تسهیلا دانشجوئی دانشجو قطع خواهد شد.

هیچیک از دانشجویان حق عبور از روی فنس های دانشکده به بهانه کوه نوردی و یا هر مورد دیگری را ندارد . لذا در صورت مشاهده با فرد خاطی مطابق با مقررات انظباطی برخورد خواهد شد.

بر اساس قوانین و مقررات امور خوابگاه هیچیک از دانشجویان حق استفاده از وسائل صوتی به صورتی که مزاحم دیگر ساکنین خوابگاه شود را نداشته لذا در صورت مشاهده یا شکایت توسط دانشجویان در مرحله نخست به فرد یا افراد خاطی تذکر شفاهی و در مرحله دوم تذکربه همراه  تعهد کتبی و ثبت در پرونده و در مرحله سوم معرفی به کمیته انظباطی و اخراج از خوابگاه در نظرگرفته خواهد شد.

گوش کردن به موسیقی های غیر مجاز ممنوع است .

امور دانشجوئی و رفاهی