حوزه های اصلی فعالیت های مشاوره ای

 

 • تمامي زمينه هاي مرتبط با رشته مهندسي صنايع از قبيل:


 • بررسي، تحليل و بهبود سيستم ها
 • مهندسي مجدد فرآيندها
 • مديريت زنجيره عرضه (SCM)
 • سيستم هاي مديريت کيفيت
 • مديريت و کنترل پروژه
 • مطالعات امکان سنجي
 • طرح ريزي واحدهاي صنعتي و خدماتي
 • طراحي بانک هاي اطلاعاتي
 • سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS)
 • سيستم هاي مديريت يکپارچه (IMS)
 • برنامه ريزي و کنترل توليد
 • مهندسي فاکتورهاي انساني (ارگونومي)
 • سازماندهي و طراحي سازمان
 • مهندسي ارزش
 • سيستم هاي نگهداري و تعميرات

 

 •   تمامي زمينه هاي مرتبط با رشته مهندسي مکانيک از قبيل:

 

 •  اتوماسيون
 • طراحي و توليد به کمک کامپيوتر
 • طراحي دستگاههاي مخصوص
 •  طراحي دستگاههاي تست
 •  طراحي سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي
 •  بهبود و تعيين عمر قطعات و ماشين آلات
 • مواد کامپوزيتي
 • مهندسي ساخت و توليد (ماشينکاري– شکل دهي)
 • طراحي سازه
 • تعمير و نگهداري و  Condition monitoring

 

 • ساير حوزه ها

 

 

 • مطالعات استراتژيک و راهبردي
 • تکنولوژي اطلاعات (IT)
 • توسعه منابع انساني
 • مديريت دانش
 • مطالعات عارضه يابي
 • کارآفريني
 •   مطالعات بازاريابي